Susipažinkite su pedagogais

Agneška

Esu Agneška, priešmokyklinės grupės mokytoja. Pirmoji mano patirtis ugdant vaikus buvo vasaros stovyklose, prižiūrint vaikų namų auklėtinius. Tada supratau, kad darbas su vaikais yra mano pašaukimas, jų dėka jaučiuosi laisva, kūrybiška ir nuolat besimokanti asmenybė. Ilgai bandžiau suprasti, su kokia būtent amžiaus grupe man sekasi dirbti geriausiai. Buvau išvykusi mokslinėms stažuotėms į Vroclavą, ten turėjau galimybę padirbėti su įvairaus amžiaus vaikais. Vėliau atlikdama praktikas universitete ir savanoriaudama įvairiose netradicinėse vaikų užimtumo erdvėse, dienos centruose bei mokyklose supratau, kad labiausiai kaip pedagogė save realizuoju būtent dirbdama su mažaisiais priešmokyklinio amžiaus mokinukais.
Būti mokytoja man yra daug daugiau, nei tiesiog perteikti žinias. Mano manymu, labai svarbus yra emocinis, pasitikėjimu grįstas ryšys tarp ugdytinio ir ugdytojo. Kai pati buvau mokinė, man buvo labai svarbus mokytojo dėmesys, kada pastebėdavo mano jausmus, emocijas ir matydavo mane kaip asmenybę, o ne tik vertindavo pagal atliktų darbų rezultatus. Tokia mokytoja siekiu būti ir aš, noriu, kad vaikai ugdydamiesi jaustųsi laisvi, vertinami ir abipusio pasitikėjimo dėka stiprintų savo asmeninę mokymosi motyvaciją.
Laisvą laiką dažniausiai leidžiu aktyviai. Man labai patinka būti gamtoje, važinėtis dviračiu ir plaukioti. Kai norisi ramybės ir ryšio tik su gamta, keliauju į atokią vietovę, kurioje visiškoje laisvėje gyvena 19 arklių. Esu Žirgų globos asociacijos savanorė ir savo meilę gamtai išreiškiu būtent būdama ten.

Dovilė

Esu Dovilė – baigiau lietuvių filologijos studijas ir įgijau mokytojo kvalifikacinę kategoriją. Šiuo metu dirbu ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Katino dienelės“ ir studijuoju Pradinio ugdymo pedagogiką. Mano supratimu, darbas su vaikais – tai prasmingiausias mūsų indėlis ateities kartoms. Savo profesiniame pasirinkime aš kasdien suprantu, kad einu teisingu ir prasmingu keliu. Mano tikslas – ugdyti smalsias, kūrybingas asmenybes, kurių žinios neapsiribotų vien tik mokymo programose numatytomis žiniomis.
Man labai svarbu, kad vaikas, įžengęs į ugdymo įstaigą, nebijotų skleistis, o jam padėtų įdomus ir nuoširdus mokytojas, tikslingai kuriantis ugdymosi aplinką. Manau, kad svarbiausia užduotis dirbant su vaikais – užtikrinti kiekvienos asmenybės unikalumą bei pastebėti kiekvieną vaiką. Mokytojo darbas man niekuomet neleidžia nuobodžiauti, siekiu nuolat atnaujinti žinias, atrasti kelią į kiekvieno vaiko širdį ir mokėti jį sudominti. Labai džiaugiuosi, kad mano darbe mokymosi procesas orientuotas į inovatorišką švietimą, kuriame nėra griežtų „vadovėlinių” taisyklių, o ugdymo procese taikomi modernūs metodai, atliepiant kiekvieno vaiko gebėjimus ir poreikius.

Elnara

Esu Elnara, gimiau ir augau Azerbaidžane, kur įgijau bakalauro laipsnį bei tapau anglų kalbos mokytoja. 2018-aisiais atvykau į Lietuvą, kur įgijau edukologijos magistro laipsnį Vytauto Didžiojo universitete. Be studijų Lietuvoje, įgijau dar vieną magistro laipsnį pagal programą „Suaugusiųjų ir tęstinis mokymas” Viurcburge, Vokietijoje. Studijų metu susipažinau su mokymosi visą gyvenimą svarba bei išmokau organizuoti formalias ir neformalias mokymosi programas tiems, kurie neturi galimybės mokytis dėl savo socialinės padėties ar kitų priežasčių. Tikiu socialinės lygybės ir vienodos galimybės mokytis visiems svarba. Profesinės patirties įgijau įvairiose mokymosi įstaigose, pavyzdžiui, Rygos Pirmosios kalbos mokykloje, Florencijos Klasikinio meno akademijoje. Dirbant Rygoje anglų kalbos mokytoja turėjau galimybę užmegzti artimą ryšį su nuostabiais vaikais. Kartu su mokyklos vadovu ir mokytojais organizavome vasaros stovyklą „Canada Wild”. Būdama anglų kalbos mokytoja supratau, jog man labai patinka leisti laiką su vaikais ir kartu su jais augti, patirti nuotykius šioje greitai besikeičiančioje visuomenėje.
Mano nuomone, kiekvienas vaikas yra ypatingas ir kiekvienam turi būti skiriamas individualus dėmesys klasėje. Dėl šios priežasties viena iš mano magistro baigiamojo darbo temų buvo „Individualizuotas mokymasis” – analizavau kaip mišraus mokymosi metodas gali padėti individualizuoti mokymosi procesą. Mišrus mokymasis padeda vaikams mėgautis mokymosi procesu, nes jiems yra suteikiama galimybė rinktis ir būti išgirstam. Toks mokymosi procesas nėra tradicinis (orientuotas į mokytoją). Tai naujas mokymosi būdas, kuriuo siekiama sukurti įdomų ir įtraukiantį procesą, leidžiant vaikams mokytis savo tempu, lanksčiai organizuojant mokymosi procesą. Būtent tai ir yra sėkmingo ugdymo pagrindiniai elementai. Klasėje skatinu vaikus atrasti savo stiprybes, aistras ir pomėgius, sukurti aplinką, kurioje būtų bendradarbiaujama ir linksma mokytis.

Indrė

Esu Indrė, „Katino Dienelėse“ su priešmokyklinukais dirbu nuo 2020-ųjų metų pradžios. Taip pat šiuo metu studijuoju Vaikystės pedagogiką Vilniaus Universitete bei dirbu „Pasaulio lietuvių mokykloje“ lietuvių kalbos mokytoja. Po septynerių metų kelionių po pasaulį ir alternatyvios edukacijos bakalauro baigimo Danijoje supratau, jog atėjo metas grįžti į Lietuvą ir sekti savo pašaukimo keliu.
Studijų metais turėjau septynių mėnesių praktiką modernioje privačioje specialių poreikių mokykloje bei trumpesnę savanorystę Montessori metodą praktikuojančiame darželyje Panevėžyje. Taip pat dalyvavau lauko pedagogikos mokymuose Jungtinėje Karalystėje, į šią sritį gilinausi savo alternatyvios edukacijos bakalauro studijų baigiamajame darbe.
Prasmingiausias darbas mano suvokimu yra augti kartu su mokiniais. Vaikai yra kūrybiškumo, gėrio, šilumos skleidėjai, todėl man kyla begalinis dėkingumas ir džiaugsmas, kad galiu bent truputį prisidėti prie jų pasiruošimo rytojui. Vaikai spinduliuoja tyrumu, entuziazmu, tad darbas su vaikais kupinas atradimų, prasmės ir ūgties.
Laisvalaikiu mėgstu mokytis, dalyvauti renginiuose ir seminaruose, smalsauti, domėtis. Mėgstu keliauti, skaityti knygas, užsiimti daržininkyste, važinėti dviračiu, leisti laiką su artimaisiais ir draugais, kurti ir įgyvendinti įvairiausias idėjas.

Nalan

Esu Nalan. 2016-aisiais metais įgijau bakalauro laipsnį priešmokykliniame ir pradiniame ugdyme. Studijų metu Olandijoje (Roterdame) taip pat gilinausi į specialiuosius ugdymo(si) poreikius. Po šių studijų stažavausi Prahoje. Mano asmeninės savybės, smalsumas privertė siekti mokslo aukštumų. 2019-aisiais metais įgijau magistro laipsnį švietimo ir specialiųjų ugdymo(si) poreikių srityje Latvijos universitete, Rygoje. Studijų metu parašiau ir apgyniau magistro darbą, pagrįstą „STEAM” (gamtos mokslai, technologijos, inžinerija, menai ir matematika). Mane žavi visos minėtos sritys, tačiau gamtos mokslai – mano mėgstamiausia domėjimosi sritis. Mokant vaikus naudoju įvairias technologijas, ruošiu pačius įvairiausius eksperimentus vaikams. Kaskart atlikus eksperimentą klasėje, vaikai būna nustebę, sužavėti, o man patinka matyti jų laimės ir nuostabos kupinus veidus. Kuriu produktyvią mokymosi aplinką, kuri yra orientuota į vaiką. Klasėje rūpinuosi ir gerbiu kiekvieną vaiką, jų idėjas, mintis, veiksmus. Nepaisant to, palaikau itin pozityvius santykius ne tik su vaikais, tačiau ir su kolegomis. Be viso to, pati gamtos mokslams atsidaviau nuo ankstyvos vaikystės, o dabar turiu galimybę tai perduoti kitiems vaikams. Vaikai pradeda tyrinėti pasaulį su mano magiškais eksperimentais, gamtos mokslų pamokomis, o man nėra nieko geriau nei galimybė dirbti su savo mažaisiais bičiuliais.

Nubar

Esu Nubar, kilusi iš Baku, Azerbaidžano. Azerbaidžano universitete įgijau magistro laipsnį kalbotyros srityje, pradėjau dirbti anglų kalbos mokytoja. Šiuo metu baigiu įgyti antrąjį magistro laipsnį Vytauto Didžiojo universitete, švietimo vadybos srityje. Nuo 2019-ųjų dirbu „Katino Dienelėse” anglų kalbos mokytoja. Nuo mažų dienų svajojau tapti mokytoja, todėl atsiradus galimybei, savo gimtajame universitete įgijau pirmąją praktiką – dėsčiau anglų kalbą daugiau nei metus laiko. Mano smalsumas paskatino mane taikyti netradicinius mokymo metodus ir stilius. Įgijus vis daugiau patirties, jaučiau, jog tą patirtį noriu kuo greičiau atiduoti kitiems. Dėl šios priežasties nenustoju mokytis, įvairiais būdais tobulinu kalbos ir mokymo įgūdžius („workshop’ai”, seminarai, mokymai). Be to, studijų metu parašiau keletą straipsnių apie mokytojų pedagogines ir psichologines žinias bei šių žinių įgyvendinimą klasėje. Pati būdama mokytoja taikau pedagogines ir psichologines žinias, kurios ne tik leidžia man tapti geresne mokytoja, tačiau ir sukurti glaudžius bendradarbiavimo ryšius su aplinkiniais. Pamokų metu taikau kūrybiškus, inovatyvius, modernius metodus ir kreipiu didelį dėmesį į šių metodų tinkamą įgyvendinimą. Nepamirštu, jog kiekvienas vaikas yra unikalus, todėl ir mokymo metodai turi būti ypatingi, individualūs kiekvienam vaikui. Tikiu, kad draugiška ir tikslingai sukurta mokymosi aplinka skatina mokytojus padėti augti laimingoms, pasitikinčiomis savimi ir nepriklausomoms asmenybėms. Mums reikia tik meilės, pagarbos ir taikos.
Laisvalaikiu mėgstu skaityti įvairių žanrų knygas, žiūrėti tikrais faktais paremtus filmus, vaikščioti gamtoje, ypač po lietaus. Kadangi gyvename tik vieną kartą, darau viską, kad džiaugčiausi kiekviena minute, skleisčiau savo pozityvią nuotaiką ir dovanočiau šypseną.

Susisiekite su mumis

x