fbpx

Nursery

Players Studio

Žaidėjų studija skirta vaikams nuo 3 iki 5 metų. Kiekvienas vaikas skiriasi savo charakteriu, temperamentu, fizinėmis bei psichinėmis savybėmis ir galimybėmis. Todėl ikimokyklinio amžiaus vaikai KD tarptautinėje mokykloje turi galimybę  ugdytis pagal amžių, pomėgius ir poreikius rinktis tinkamą erdvę savo veiklai. Visa ugdomoji veikla modeliuojama taip, kad ji skatintų kurti ir veikti, o aplinkoje vaikas jaustųsi saugus, laimingas, vertinamas, drąsinamas ir galėtų susikoncentruoti į savo darbus, pomėgius, gebėjimus, savarankiškumo bei emocinio intelekto ugdymą. Mokantis per žaidimą lavinami vaikų bendravimo, komandinio darbo, sensoriniai, kognityviniai bei motorikos gebėjimai. Vaikų žingeidumas tikslingoje aplinkoje sudaro terpę vystytis skaitymo, rašymo bei skaičiavimo pagrindams.

Contact us

x