fbpx

MISSION AND VISION

KD tarptautinė mokykla – akredituota tarptautinė pradinė mokykla Vilniuje, ugdanti pagal Bendrasias pradinio ugdymo bei Kembridžo programas. Mokyklos tikslas – žmogus, kuris galvoja ir kuria. KD tarptautinės mokyklos bendruomenė drauge augo ir stiprėjo ketverius metus. Mes kartu subrandinome mokyklos viziją, kur mūsų vaikai galėtų tęsti vaiko inicijuojamą ugdymą tikslingai specialistų paruoštoje dvikalbėje ugdymosi aplinkoje. Mes kuriame tarptautinę bendruomenę šeimoms, kurios mokosi užeidamos už rėmų, kūrybiškai (angl. „learn outside the box“). Mes tikime, kad vaikai yra asmenybės, verti pagarbos, pasitikėjimo ir galimybių mokytis pagal savo gebėjimus ir pomėgius.

KD tarptautinėje mokykloje mes siekiame ne užgožti vaiko prigimtinius mokymosi kelius, bet mūsų pedagogų didžiausias iššūkis yra kurti tokią ugdymosi aplinką, kuri skatintų vaikų smalsumą, norą mokytis per žaidimą, ir kitus būdus, siekiant atskleisti savo potencialą, sužibėti. Mums labai artimas Savarankiškas-vaiko inicijuojamas ugdymas (angl. „Self-Directed Education“), kai ugdymas vyksta paties vaiko iniciatyva – jis pats renkasi jam įdomias ir artimas veiklas, mokosi per savo asmeninę patirtį.

Children’s education is focused on democratization, which relies on natural environment’s creation, honest and warm communication with children, without limiting their free will to choose, close connection and communication with parents, fair and focused working methods and techniques of staff, which encourage child’s individuality, independence, will to choose, development of responsibility, and personal improvement.

Vision. Bendradarbiaujanti ir nuolat besimokanti dvikalbio ugdymo organizacija, puoselėjanti vaiko savarankiškumo, kūrybingumo skatinimą bei prisitaikymą prie pokyčio, ruošiant vaiką gyvenimui Lietuvoje ar užsienyje.

Mission. To develop creatively in Lithuanian and English an independent personality open to the international, cooperative and learning community, fluent in Lithuanian and English, and characterized by analytical skills, ability to learn and adapt to new situations.

Contact us

x