fbpx

MISIJA Ir VIZIJA

KD tarptautinė mokykla – akredituota tarptautinė pradinė mokykla Vilniuje, ugdanti pagal Bendrasias pradinio ugdymo bei Kembridžo programas. Mokyklos tikslas – žmogus, kuris galvoja ir kuria. KD tarptautinės mokyklos bendruomenė drauge augo ir stiprėjo ketverius metus. Mes kartu subrandinome mokyklos viziją, kur mūsų vaikai galėtų tęsti vaiko inicijuojamą ugdymą tikslingai specialistų paruoštoje dvikalbėje ugdymosi aplinkoje. Mes kuriame tarptautinę bendruomenę šeimoms, kurios mokosi užeidamos už rėmų, kūrybiškai (angl. „learn outside the box“). Mes tikime, kad vaikai yra asmenybės, verti pagarbos, pasitikėjimo ir galimybių mokytis pagal savo gebėjimus ir pomėgius.

KD tarptautinėje mokykloje mes siekiame ne užgožti vaiko prigimtinius mokymosi kelius, bet mūsų pedagogų didžiausias iššūkis yra kurti tokią ugdymosi aplinką, kuri skatintų vaikų smalsumą, norą mokytis per žaidimą, ir kitus būdus, siekiant atskleisti savo potencialą, sužibėti. Mums labai artimas Savarankiškas-vaiko inicijuojamas ugdymas (angl. „Self-Directed Education“), kai ugdymas vyksta paties vaiko iniciatyva – jis pats renkasi jam įdomias ir artimas veiklas, mokosi per savo asmeninę patirtį.

Vaikų ugdymas orientuotas į demokratizavimą, kuris grindžiamas natūralios aplinkos kūrimu, nuoširdžiu, šiltu bendravimu su vaikais, nevaržant jų pasirinkimo laisvės, glaudžiu bendravimu ir bendradarbiavimu su tėvais, bei personalo teisingais ir kryptingais darbo metodais ir būdais, skatinančiais vaiko individualumą, sarankiškumą, teisę rinktis, atsakomybės ugdymą ir asmeninį tobulėjimą.

Vizija. Bendradarbiaujanti ir nuolat besimokanti dvikalbio ugdymo organizacija, puoselėjanti vaiko savarankiškumo, kūrybingumo skatinimą bei prisitaikymą prie pokyčio, ruošiant vaiką gyvenimui Lietuvoje ar užsienyje.

Misija. Kūrybiškai lietuvių ir anglų kalbomis ugdyti savarankišką, tarptautinei, bendradarbiaujančiai ir besimokančiai bendruomenei atvirą asmenybę, laisvai bendraujančią lietuvių bei anglų kalbomis, ir pasižyminčią analitiniais gebėjimais, mokėjimu mokytis bei prisitaikymu prie naujų situacijų.

Susisiekite su mumis

x